Palvelutalo ja hoivapalvelut varkaudessa

Varkauden Vanhaintukisäätiö

 

 

tutustu hoivapalveluihinkatso vuokra-asunnot

Vattuvuoren palvelutalo

hoivakodissa apu on lähellä ympäri vuorokauden

Ympärivuorokautinen ns. tehostettu palveluasuminen Varkauden hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja apua kaikkina vuorokauden aikoina. Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ovat hoivakodissa läsnä ympäri vuorokauden. Omahoitaja huolehtii asukkaan yksilöllisestä, kuntouttavasta hoivasta. Hoivakodin asukkaat asuvat omissa huoneissaan tai huoneistoissaan. Yhteistilat ovat kaikkien käytössä.

Säätiöllä on palveluasumisen piirissä olevilla asukkailla on käytössään oma koti palvelutalon sisällä. Kodissa on huone ja INVA -mitoitettu WC sekä suihku tukikaiteineen. Jokainen asukas saa sisustaa kodin itselleen sopivaksi.

Asukkaiden ruokailut on järjestetty yhteisiin ruokailutiloihin, joissa he voivat viettää myös yhteistä aikaa muiden asukkaiden ja hoitajien kanssa esim. seurustellen. Ruokailutilojen yhteyteen kuuluu TV -nurkkaus, jossa voi lukea kirjoja ja lehtiä, katsella televisiota sekä kuunnella radiota. Tiloissa on ajoittain myös elävää musiikkia ulkopuolisten esiintyjien käydessä viihdyttämässä Säätiön asukkaita.

Säätiön -koti on myös siinä mielessä erityinen asuinpaikka, että asukkaiden käytössä on erittäin viihtyisä ja turvallinen sisäpiha. Pihalla vietetään paljon aikaa varsinkin kesäaikaan, jolloin päiväkahvit nautitaan pihalla istuskellen ja musiikista nauttien.

Periaatteemme

Meille asukas on kaikki kaikessa. Toiminta-ajatuksemme takaavat asukkaillemme juuri heille tärkeimpien asioiden toteutumisen.

Arvot ja eettiset periaatteet eivät ole meille pelkkää sananhelinää. Nämä ovat asioita, jotka ohjaavat toimintaamme ja jotka edesauttavat asukkaan toimintakyvyn säilymistä. Periaatteet eivät koske ainoastaan asukassuhteita, vaan ne näkyvät myös omaisten kanssa toimiessamme.

Asukas itse, yhdessä omaisten kanssa on oman elämänsä paras asiantuntija.

itsemääräämisoikeus

Asukas on kykyjensä ja voimiensa salliessa mukana itseään koskevassa päätöksenteossa. Hoitoa annetaan hänen suostumuksellaan. Mikäli asukkaan omat voimavarat eivät tähän riitä, tehdään hoitoon liittyvät päätökset yhdessä omaisten ja talon lääkärin kanssa.

Asukaslähtöisyys

Hoiva-alalla asiakkaan tarpeilla on erityisen korostunut merkitys. Hoitoa tarkastellaan aina asukkaan kannalta selvittämällä ja huomioimalla asuakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet, mielipiteet sekä kunnioitetaa niitä. Ymmärrämme ja arvostamme jokaisen asukkaan yksilöllisyyttä. Näin tiedämme, millainen hoito on juuri kyseiselle asukkaalle parasta.

luotettavuus ja vastuullisuus

Luottamus on asia, joka ansaitaan. Ymmärrämme, että ihmisen muuttaminen uuteen ympäristöön vaatii totuttelemista. Kotiutuminen on kuitenkin nopeaa ystävällisten ja huomioivien hoitajien ansiosta.

Toimimme kaikissa tilanteissa rauhallisesti ja ystävällisesti, sekä kohtelemme asukasta kunnoittavasti äänensävy, ilmeet ja eleet sekä kosketus ja otteet huomioiden.

Pidämme oma-aloitteisesti yhteyttä omaisiin ja keskustelemme asukast koskevista asioista. Pyydämme omaisia mukaan hoitopalavereihin.

yhteisöllisyys

Yksinäisyys on yksi asuvien ikäihmisten suurempia ongelmia. Asuakkaiden ja henkilökunnan yhteinen toiminta tukee yhteisöllisyyttä ja auttaa asukkaita pysymään virkeänä.

Tuomme asukkaat toisten seuraan keskustelemaan, muistelemaan ja olemaan yhdessä heidän niin halutessaan. Muistamme asukkaiden merkkipäivät ja vuotiset juhlapyhät sekä osallistumme yhteisiin tilaisuuksiin. Käymme asukkaiden kanssa retkillä myös palvelutalon ulkopuolella. Omaiset ovat tervetulleita osallistumaan talon tapahtumiin ja keskustelemaan samalla hoitajien kanssa.

Yhdessäolon lisäksi asukkaalla on mahdollisuus seurata päivän tapahtumia esimerkiksi lukemalla päivänlehti ja katsomalla tai kuuntelemalla uutiset.